ΆριστηΚαλήΜέτριαΚακή
Ψηφιακές Εκτυπώσεις (ασπρόμαυρες / έγχρωμες)
Ειδικές εκτυπώσεις (ειδικών διαστάσεων και υλικών)
Εκτυπώσεις φωτογραφιών
Φωτοτυπίες
Μετεκτυπωτικές εργασίες
Σαρώσεις (scanning), ψηφιοποιήσεις
Ευγένεια - συμπεριφορά προσωπικού
Ταχύτητα Εξυπηρέτησης
Επάρκεια εξοπλισμού
Εκσυγχρόνιση εξοπλισμού
Συνέπεια παράδοσης
Τιμή
Ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε

 

 

 
Go to top